Železnice Slovenskej republiky

Názov firmy: Železnice Slovenskej republiky
IČO firmy: 31364501

Ulica: Hviezdoslavova 31
Mesto: Žilina
PSČ: 010 02

Webová stránka: www.zsr.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu IV, SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 10.1.2024 11.1.2024
2022 9.3.2023 24.1.2023
2021 4.1.2022 4.1.2022
2020 18.1.2021 19.1.2021
2019 18.1.2019 8.1.2020
2018 4.1.2019 4.1.2019
2017 4.1.2017 8.1.2018
2016 4.1.2017 4.1.2017
2015 4.1.2016 4.1.2016
2014 19.1.2015 19.1.2015
2013 16.1.2014 27.1.2014
2012 30.4.2013 30.4.2013