CHEMES, a.s. Humenné

Názov firmy: CHEMES, a.s. Humenné
IČO firmy: 31695426

Ulica: Chemlonská 1
Mesto: Humenné
PSČ: 066 33

Webová stránka: www.chemes.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 9.1.2024 9.1.2024
2022 5.1.2023 5.1.2023
2021 5.1.2022 5.1.2022
2020 13.1.2021 13.1.2021
2019 23.1.2020 23.1.2020
2018 8.1.2019 9.1.2019
2017 19.1.2018 17.1.2018
2016 27.1.2017 28.1.2017
2015 7.1.2016 7.1.2016
2014 26.1.2015 26.1.2015
2013 27.1.2014 27.1.2014
2012 19.9.2013 19.9.2013