Volkswagen Slovakia, a.s.

Názov firmy: Volkswagen Slovakia, a.s.
IČO firmy: 35757442

Ulica: J. Jonáša 1
Mesto: Bratislava 49
PSČ: 843 02

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu III, MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 25.1.2024 29.1.2024
2022 30.1.2023 31.1.2023
2021 2.3.2022 31.1.2022
2020 29.1.2021 30.1.2021
2019 31.1.2020 31.1.2020
2018 22.1.2019 22.1.2019
2017 24.1.2018 24.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 28.1.2016 29.1.2016
2014 12.2.2016 24.1.2015
2013 5.11.2014 31.1.2014
2012 15.1.2014 18.1.2013
2011 18.12.2012 27.1.2012
2010 31.1.2011 31.1.2011
2009 24.11.2010 17.12.2010