Východoslovenská distribučná, a.s.

Názov firmy: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO firmy: 36599361

Ulica: Mlynská 31
Mesto: Košice
PSČ: 04291

Webová stránka: www.vsds.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 15.1.2024 23.1.2024
2022 17.1.2023 19.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 28.1.2021 29.1.2021
2019 29.1.2020 29.1.2020
2018 17.1.2019 17.1.2019
2017 25.1.2018 25.1.2018
2016 26.1.2017 26.1.2017
2015 29.1.2016 29.1.2016
2014 28.1.2015 28.1.2015