Continental Tires Slovakia, s. r. o.

Názov firmy: Continental Tires Slovakia, s. r. o.
IČO firmy: 36709557

Ulica: Terézie Vansovej 1054
Mesto: Púchov
PSČ: 02001

Webová stránka: null

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Continental Tires Slovakia, s. r. o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu SF6.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 5.1.2024 22.1.2024