J&M Clima s.r.o.

Názov firmy: J&M Clima s.r.o.
IČO firmy: 36735515

Ulica: Rovná 4242/5
Mesto: Poprad
PSČ: 058 01

Webová stránka: www.jmclima.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť J&M Clima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I - Skladník.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 9.1.2024 10.1.2024
2022 17.1.2023 17.1.2023
2021 11.1.2022 11.1.2022
2020 27.1.2021 27.1.2021
2019 7.1.2020 7.1.2020
2018 7.1.2019 7.1.2019
2017 29.1.2018 29.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 26.1.2016 27.1.2016
2014 30.1.2015 30.1.2015
2013 30.1.2014 30.1.2014
2012 4.6.2013 5.2.2013
2011 22.6.2012 22.6.2012