Ing. Martin Olšavský

Názov firmy: Ing. Martin Olšavský
IČO firmy: 44862687

Ulica: Hlavná 768/108
Mesto: Raslavice
PSČ: 08641

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Ing. Martin Olšavský je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 25.1.2024 25.1.2024
2022 12.11.2023 13.11.2023