Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.

Názov firmy: Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o.
IČO firmy: 48302392

Ulica: Horné Lúky 4540/1
Mesto: Nitra
PSČ: 94901

Webová stránka:

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 30.1.2024
2022 27.1.2023 30.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 11.2.2021 12.2.2021
2019 19.7.2020 22.1.2020