Thea Slovakia, s.r.o.

Názov firmy: Thea Slovakia, s.r.o.
IČO firmy: 53889673

Ulica: Severná 1425/4
Mesto: Kežmarok
PSČ: 06001

Webová stránka: www.theaslovakia.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť Thea Slovakia, s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 21.1.2024 23.1.2024
2022 12.8.2023 13.8.2023