Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. február 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 40 2  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3917 Botond Grabovszky
3916 Ferenc Grabovszky