Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. november 2015 skúška F plyny II Rovinka 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5666 Marian Jonáši Ing.