Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. september 2016 školenie F plyny Rovinka 2 2  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7013 Ivan Holík
7019 Viktor Slovenský Ing.