Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. november 2018 skúška F plyny I Šamorín 27 27  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8271 Jaroslav Andris Ing
8296 Róbert Bányi
8368 ivan barta
7292 Miroslav Beleš Ing. Mgr.
8353 Tibor Biliczký
8295 Martin Bujdák
8367 Michal Čižmár
8352 Zsolt Csicsola
8373 Daniel Goljan
7591 Jakub Grejták
8362 Michal Halaša
8325 Jan Hruška
8332 Jakub Hulanský
8365 Igor Jankovič
8265 Jan Jex
8386 Pavol Kiss Ing.
8331 Juraj Konečný
8190 Michal Kuboško
8051 Peter Kudlac
8069 Martin Letko Ing.
8297 Róbert Onofrej
8314 Igor Pecár
8330 Robert Pongrácz
8364 Martin Rónay
8387 Richard Sebera
8380 Martin Tomša
8379 Pavol Tomša