Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. jún 2020 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 21 21  Nie

Komentár

Online: Skúšky na kategóriu mobklim, I-S, III, IV podľa Nar. 303/2008/EU, 307/2008 a 2015/2067/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9391 Andrej Bachúrik
9372 Jakub Balušík
9103 Martin Čudrnák
9373 Pavel Daniel
9392 Jozef Hašik
9403 Tomáš Holienčin
9198 Pavol Imberger
9381 Miroslav Jalynski miroslav
9151 Pavol Korček
9344 Ján Kormoš
9345 Michal Kormoš Ing.
9402 Brian Kumančík
9380 Pavol Michnáč
9401 Richard Mihalka
9382 Martin Mrázik
9400 Tomáš Muškát
9321 Lubomir Potočný
9398 Gabriel Rodina
9394 Marián Šeliga
9399 Ján Tencer Mgr.
9114 Igor Vidoman