Ako si vytvoriť webovú stránku

10.8.2010, SZ CHKT

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku ponúka možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Certifikované organizácie, ktoré sú členmi zväzu, si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Služba ponúka prehľadnú prezentáciu kontaktných informácii o Vašej firme, jej polohu na mape, rýchle pridávanie článkov a noviniek a priamy odkaz na stránku z databázového portálu SZ CHKT. 

Prihlásenie a zadanie kontaktných údajov

Prístup k službe majú certifikované organizácie prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov, ktoré používajú aj na oznamovanie údajov podľa zákona 286/2009 Z.z..

Pomocou týchto údajov sa prihláste na stránke szchkt.org/a/portal/login. Odtiaľ budete presmerovaní na uvitáciu stránku portálu pre vytvorenie stránky.

V hornej navigácii kliknite na odkaz „O firme". Otvorí sa stránka s formulárom, ktorý už bude čiastočne vyplnený Vašimi kontaktnými údajmi. Údaje skontrolujte a doplňte chýbajúce.

Do políčka „Skratka" zadajte bez diakritiky, medzier a malými písmenami skrátený názov Vašej firmy. Táto skratka sa použije v URL adrese Vašej firmy, cez ktorú bude možné na Vašu stránku pristupovať (napr. szchkt.org/c/vasa_skratka).

V spodnom poli „Zhrnutie firmy" niekoľkými vetami opíšte Vašu organizáciu. Táto informácia bude prezentovaná v sekcii „O firme" na Vašej stránke.

Po vyplnení týchto údajov kliknite na „Uložiť".

Poloha na mape

Na tej istej stránke si prepnutím na kartu „Poloha na mape" môžete vyznačiť polohu Vašej organizácie na mape. Do tejto karty sa prepnete pomocou odkazu „Poloha na mape" nad formulárom s kontaktnými údajmi.

Svoju polohu upresnite posúvaním pripináčika na mape a kliknite na odkaz „Uložiť". Tým sa poloha Vašej organizácie zverejní aj na portáli Mapa firiem (szchkt.org/mapa_firiem).

Zamestnanci

Na Vašej stránke môžete veľmi jednoducho zverejniť zoznam Vašich zamestnancov s ich fotkami a kvalifikáciami. Pre zapnutie tejto funkcie sa prepnite na kartu „Zamestnanci" a kliknite na tlačidlo „Zobraziť zamestnancov na stránke".

Články

Články sú krátke správy, alebo novinky, ktoré sú prezentované na Vašej stránke. Pomocou článkov môžete rýchlo informovať návštevníkov Vašej stránky o novinkách a iných informáciach.

V hornej navigácii kliknite na odkaz „Články". Otvorí sa zoznam vytvorených článkov. Z tohto zoznamu môžete Vaše články upraviť (kliknutím na ceruzku v riadku článku), alebo odstrániť (kliknutím na krížik vedľa článku). Pre pridanie nového článku, kliknite na odkaz „Nový článok".

Otvorí sa formulár s názvom a telom článku. Telo článku môžete formátovať a vytvárať podnadpisy v rámci článku. Odporúčame článok písať priamo na stránke pre zachovanie formátovania. Pre zverejnenie článku kliknite na „Vytvoriť".

Produkty a služby

Produkty a služby poskytujú priestor na prezentáciu portfólia ponúkaných služieb a produktov. Týmto spôsobom si môžete jednoducho vytvoriť aj cenník služieb. S každým produktom môžete zverejniť aj jeho obrázok.

V hornej navigácii kliknite na odkaz „Produkty a služby". Otvorí sa zoznam vytvorených produktov. Z tohto zoznamu môžete informácie o Vašich produktoch upraviť (kliknutím na ceruzku v riadku produktu), alebo odstrániť (kliknutím na krížik vedľa produktu). Pre pridanie nového produktu, kliknite na odkaz „Nový produkt".

Otvorí sa formulár v ktorom môžete Váš produkt pomenovať, detailne popísať, zadať cenu a prideliť mu obrázok. Pre vybratie obrázku kliknite na odkaz „Vybrať súbor" (Choose file) a v otvorenom okne vyberte obrázok. Obrázok musí byť vo formáte JPEG, alebo PNG (musí mať príponu .jpg, alebo .png). Pre zverejnenie produktu kliknite na „Uložiť".

Vzhľad stránky

Vzhľad Vašej stránky si môžete vybrať z ponuky viacerých štýlov.

V hornej navigácii kliknite na odkaz „Vzhľad". Kliknutím na obrázok štýlu si môžete zvoliť vzhľad Vašej stránky.

Odkaz na stránku

Vaša stránka bude prístupná z databázového portálu SZ CHKT po kliknutí na meno Vašej organizácie. Okrem toho bude prístupná aj pomocou URL odkazu s formátom: szchkt.org/c/vasa_skratka (skratku si zadajte medzi kontaktnými údajmi v sekcii „O firme").

Kategórie dokumentu