10. výročie Leaklog

 

Leaklog má 10 rokov

Od počítačov po mobily

Je tomu 10 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov a podobne.

Leaklog v praxi

Elektronický záznamník prešiel skúškou komfortného využívania v praxi. Školenia sme organizovali 2x do roka - na jar a na jeseň. Boli aj takí, ktorí zvládli používanie Leaklogu bez školenia. V praxi máme veľa priateľov používania Leaklogu, ktorí nás neváhali informovať a navrhovať zmeny, ktoré prispeli k racionalizácii, respektíve k rozšíreniu funkcií. Spomenúť treba Martina Valenta, Petra Reipricha, A. Hyžu, Andreja Guzyho a mnohých ďalších.

Výročie si pripomenieme v hoteli Patria

Prednáška Leaklog bude 24.10. 2018 od 14:00 hod.

Cesta k Leaklog_web:

  1. Leaklog_PC
  2. Synchronizácia
  3. Leaklog_web
  4. Tablety a mobily cez QR_kód
  5. Leaklog_prevádzkovateľ
  6. Školenie 24.10. hotel Patria

o Nahradíme štítky QR kódom

o Nahradíme papierové záznamníky

o Nahradíme oznamovanie prevádzkovateľa

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 7/2018