Ilegálny dovoz chladív

 

Ilegálny dovoz chladív

 Poľsko a Grécko zaplavené ilegálnym chladivom

25, Júl 2018, Cooling Post

Poľskí distribútori a veľkopredajcovia chladív signalizujú masívny ilegálny dovoz HFCs chladív. Nezisková organizácia Prozon na zber, recykláciu, regeneráciu chladív, ktorú vytvorili hlavní dovozcovia chladív, informovala časopis Cooling Post, že ilegálny dovoz a predaj sa naštartoval začiatkom tohto roka a v servise autoklimatizácií môže tvoriť až 30 %.

 

Ilegálny dovoz zahŕňa najmä chladivá R404A a R134a, väčšinou pôvodom z Číny prichádzajúce najmä cez Ukrajinu. Turecko je ďalším miestom dovozu ilegálneho chladiva. Odtiaľ je chladivo prepravované cez Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko do Poľska.

 

Ilegálny dovoz  podľa EK neohrozuje splnenie phase down podľa Nar. 517/2014/EÚ. Cooling Post však informoval, že stále viac krajín zachytilo ilegálny dovoz. Grécka asociácia pre chladiacu a klimatizačnú techniku informovala Grécku vládu o ilegálnom dovoze chladív. Predaj takýchto chladív sa objavil dokonca aj na internete. V Grécku odhadujú, že ilegálnym dovozom stratili 20 mil. € na DPH. Dovoz zaznamenali cez Al, Mac, Tu, Bu.

 

Keďže legálne zdroje chladív s vyšším GWP sa zmenšujú a chladivá sú stále drahšie, sú obavy, že sa situácia v ilegálnom dovoze bude zhoršovať a predaj chladív v neoznačených nádobách s neznámou kvalitou sa napriek opatreniam bude ďalej zvyšovať.

 

Chladivo je prevážané napríklad vo fľašiach na LPG v automobiloch na duálny pohon, ktoré boli zachytené na ukrajinských hraniciach. Na internete sú chladivá ponúkané aj v zakázaných jednorazových nádobách. V Poľsku colníkov vybavili analyzátormi chladív. V Grécku našli dovoz na člnoch, v NA, OA, autobusoch vo väčších i menších nádobách. Situácia bude teda zaujímavá a riešenie je najmä v rukách colníkov na vstupe do EÚ.  

 

Keďže ilegálny dovoz sa objavil už aj na Slovensku, požiadali sme SIŽP a MŽP, aby urobili rýchle a rázne opatrenia, aby sa nenarušil trh a uplatňovanie zákona.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 7/2018