Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

 

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

Projekt má demonštrovať vhodnosť chladiaceho systému s chladivom CO2 v regiónoch s vysokými priemernými teplotami. Zdroj CCAC Secretariat, 2 Marec, 2018

 

V supermarkete v kasárňach Al Salam

využívali v minulosti chladiaci systém s ODP chladivami poškodzjúcimi nielen ozónovú vrstvu ale aj s vysokým skleníkovým efektom. Systém bol nahradený zariadením s chladivom CO2 od talianského výrobcu, Enex S.r.l., s vitrínami, boxami, skriňami, .. vyrobenými Jordánskym výrobcom, Abdin Industrial.

 

 

Transkritický CO2 chladiaci systém inštalovaný Al Salam kasárňach v Jordánsku

 

 

Pohľad do nového transkritického chladiaceho systému s CO2

 

Technické detaily projektu

Vybranou alternatívou chladivu R22 bolo chladivo CO2. Transkritický booster systém má paralelnú kompresiu. Aby sa zaistila vysoká účinnosť aj pri vysokých letných vonkajších teplotách, systém integruje ejektorovú technológiu.

 

Bez prehriatia

Systém využíva prehriate pary na výtlačnej strane na prípravu teplej vody, čím sa šetrí energia. Výparníky v chladiacich vitrínach, boxoch, .. vďaka ejektorovej technológii pracujú bez prehriatia. Chladiaci výkon pri stredných teplotách je 31 kW a celkový výkon je 69 kW pri výparnej teplote -2°C, Chladiaci výkon pri nízkych teplotách je 38 kW pri výparnej teplote -25°C.

Dodávateľ technológie

Abdin Industrial, je 100 percent Jordánskou rodinnou firmou, ktorá dodala chladiace boxy realizovala, potrubné systémy a finalizovala dodávku na mieste. Taliansky výrobca Enex dodal chladiaci system. Komponenty použité v inštalácii sú od výrobcov Alfa Laval, Danfoss, Dorin, Luve, Temprite a iných. Dobrou spoluprácou firiem Abdin a Enex sa podarilo použiť najmodernejšiu CO2 chladiacu technológiu.

 

Predstavené v Šamoríne

Poradcom bol Dr Armin Hafner, ktorý projekt predstavil na našej IIR konferencii Compressors 6-8.9. 2017 v Šamoríne

 

 

Komerčné chladenie tretej generácie s CO2 inštalované v Jordánsku. Paralelná kompresia s boosterom a podporou multiejektora.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 6/2018