Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá po piatich rokoch opäť v Rovinke

 

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká.

 

Činnosť na trhu

Odborníci s osvedčením, ktorí sú preukázateľne činní na trhu, to znamená, že majú oznámené údaje o inštalácii tepelných čerpadiel min v posledných  troch rokoch po sebe na stránke www.szchkt.orgsa aktualizačného školenia môžu, ale nemusia zúčastniť . Ich výsledky musia byť zobrazené na mape firiem na obrázku.

 

Každý záujemca sa však na aktualizačné školenie musí zaregistrovať, aby sa dostali do zoznamu účastníkov. Na formulári žiadosti bude uvedené, či povinnosť účasti na školení vznikla alebo nie.

 

 

V prípade záujmu o predĺženie platnosti

Účastník sa prihlási nasledovne:

Na stránke www.szchkt.org (alebo www.cochkt.sk) klikne napravo hore na žlté okienko: „žiadosti ...“

 1. Potom klikne na „Tepelné čerpadlá“ a „Osvedčenie o odborných znalostiach“
 2. Prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi.
 3. Doplní chýbajúce údaje a vyberie „Aktualizačné školenie“
 4. Potvrdí prihlášku.
 5. Skontroluje zaradenie do školenia v zozname školení na www.szchkt , kliknutím na predmetné školenie.

 

Aktualizačné školenie na TČ sa skladá

Z dvoch častí:

 • Zmeny v legislatíve a oznamovanie údajov
 • Prezentácie uchádzačov o vybranom nimi inštalovanom alebo naprojektovanom tepelnom čerpadle.

 

 

Prezentácie účastníkov

Účastníci si prezentácie pripravia vo formáte ppt s min. 4 a max 12 slidov, alebo word (obojstranne vytlačená jedna A4).

 1. Na prvom slide sa uvedú údaje o inštalácii a type TČ. Na ostatných slidoch využitím najmä fotografií, schém sa popíšu:
  1. Parametre inštalovaného TČ, Q, COP, SCOP, prípadne aj SPF.
  2. Zdroj tepla, parametre a popis jeho získavania.
  3. Budova, vykurovací systém, návrhové teploty.
  4. Výpočet ekonomiky v porovnaní s PK.

 

 

Doklady o účasti

 na aktualizačnom školení sú:

 1. vytlačená podpísaná žiadosť na jednej A4 a
 2. vytlačená prezentácia ppt na jednej A4.

 

Zoznam absolventov aktualizačného školenia pošleme na Ministerstvo hospodárstva, ktoré osvedčenia predĺži na ďalších 5 rokov.

 

Účastníci Ivan Plevík, Dušan Uriča, Pavel Gurník, Ján Pečimon, Róbert Rehorčík (12/2012)

 

 

Nadmerná záťaž podnikateľov

Určite áno, ale v konečnom dôsledku je to platforma na spoločné stretnutia, na ktorých sa nielen že preberú legislatívne zmeny, ale sa aktívne prezentuje, diskutuje, prebieha vzájomná výmena skúseností, získavajú sa nové vedomosti o najnovších technológiách, trendoch, víziách  s výhľadom na roky dopredu.

Ak sa ku aktualizácii správne pristúpi, mali by sme z nej mať spoločný prospech nielen my, ale aj správne inštalované tepelné čerpadlá k spokojnosti našich zákazníkov. Prvé školenie v takomto duchu prebehlo a veríme, že sa nám spokojnosť účastníkov podarí udržať.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2018