Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

 

Zväz sa sťahoval

Z Rovinky do Šamorína

V Rovinke sme boli 25 rokov

Štátni zamestnanci sa vracajú do Rovinky do svojej budovy. Oznámenie prišlo 2 dni pred vianočnými sviatkami. Vyberali sme z troch možností. V Bratislave na ZSVTS, kde náš Zväz je členskou organizáciou, STU, SjF, kde sa vyučuje chladiaca technika, alebo mimo Bratislavy v Šamoríne, kde organizujeme konferencie, predstavenstvá a podobne. V diskusii predstavenstva Zväzu prevládol názor riešiť sídlo mimo Bratislavy s dobrou dostupnosťou bez dopravných a parkovacích problémov. V spolupráci s pánom Ladičom sme našli voľné administratívne i technické priestory v spoločnosti Bittera servis, s.r.o. na Bratislavskej ulici č. 81/37 v Šamoríne s konferenčnou sálou so stravovaním v priemyselnom parku na ulici Vicenza.

 

25 rokov v Rovinke

Za 25 rokov na jednom mieste sme sústredili stovky kg podkladov, ktorých sme sa museli zbaviť. Napriek tomu ostalo veľké množstvo dokladov, ktoré sa musí skladovať, alebo odovzdať do štátneho archívu, čo je tiež časovo náročné.

Sťahovanie sme rozbehli v januári a dokončili vo februári 2018.

 

 

 

Administratíva a technické vybavenie

            Zväz je administratívne a technicky vybavený nielen na školenia podľa EÚ nariadení, ale aj na získavanie zručností na prácu s chladivom, s chladiacim okruhm, s tepelnými čerpadlami, chladiacim boxom, vzduchotechnikou, vykonávanie meraní a podobne.

 

 

Bez priestrannej chodby by to bolo ťažšie. Jaro a Zuzka spúšťajú na lane vonkajšiu jednotku klimatizačného zariadenia z podkrovia, ktorú hore naviguje Jano.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2018