Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE

Zastavte inštalácie s chladivami

R404A/R507A

 

PREČO JE TÁTO VÝZVA NALIEHAVÁ?

  1. Masívne zníženie používania HFC chladív v rámci phase down v roku 2018 až o 37 % voči roku 2015 a limit GWP<2500 od roku 2020 Vám už nedáva na výber.
  2. Ak chcete pokračovať vo Vašom podnikaní, musíte prestať používať R404A/R507A už teraz!

Od roku 2018 Nariadenie 517/2014/EU výrazne znižuje dovolené množstvá HFCs chladív v EÚ podľa obrázku.

 

 

Na obrázku je znázornené zníženie kvóty z roku 2015 (Baseline v mil. ton CO2ekv) v rokoch 2018 a  2021. Import predplnených zariadení znázornený červenou farbou sa neznižuje. Táto schéma je vyjadrená podľa stanovených kvót v CO2ekv.

 

 

Preto HFC hase down (postupné zníženie používania) postihuje v prvom rade chladivá s vysokým GWP ako sú R404A/R507A a ak spotreba týchto chladív nebude prudko klesať, potom dôsledkom v rámci kvóty bude znížená dostupnosť všetkých ostatných chladív vrátane ich zmesí.

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2018