Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

 

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

Budú v nich tepelné čerpadlá?

 

Aj keď táto otázka pre väčšinu výrobcov nie je zatiaľ dôležitá, keďže výroba nestačí uspokojiť potreby praxe vo vyšších výkonoch, objavuje sa v diskusiách najmä odporcov tepelných čerpadiel, vykresľujúcim tepelným čerpadlám čiernu budúcnosť. Vznikajú otázky:

  1. Aké budovy (najmä s ohľadom na tepelné straty a typ vykurovacej sústavy, ohrevu TV) sú vhodné na inštaláciu s tepelnými čerpadlami?
  2. Bude treba v tzv nulových domoch vykurovať a tiež chladiť?
  3. Ako sa mení vyváženosť potreby tepla na vykurovanie, ohrev TV, chladenie, vetranie?
  4. Sú tepelné čerpadlá vhodné na prípravu TV, akumuláciu tepla, využitie nárazovej elektriny?
  5. Vyvinú postupne výrobcovia tepelné čerpadlá, ktorých hlavná úloha bude pripraviť teplú vodu a až potom vykurovať a chladiť či už sálovo, alebo s využitím riadeného mechanického vetrania s rekuperáciou s vloženými výmenníkmi na dohrev, či dochladenie čerstvého vzduchu? Podobných otázok pribúda a postupne sa objavujú ponuky, ktoré bude treba ekonomicky vyhodnotiť.

 

 

Čo sú to vlastne nulové domy?

Ak nulové domy sú tie, ktoré nás neuzatvárajú do utesneného priestoru, dávajú nám voľnosť, na ktorú sme zvyknutí, teda nenútia nás šetriť energiu za každú cenu, umožňujú, aby sa v nich príjemne žilo, ale na druhej strane vyžadujú určitý podiel obnoviteľnej energie, ktorý sa približne vyrovná s podieľom neobnoviteľnej energie, potom tepelné čerpadlo umožňujúce vykurovať i chladiť je potrebné zvážiť ako prvé. Totiž žiadna iná súčasne používaná technológia nemôže dosiahnuť lepšie ekologické parametre. To vyplýva z výsledkov nielen našich, ale tiež známych výskumných ústavov v Európe i vo svete.

 

Vek a veľkosť budovy

O tom. že vek a veľkosť budovy nie sú dnes prekážkou ani pre monovalentnú prevádzku TČ už dnes málokto pochybuje. Treba však mať vždy na pamäti, že energetická efektívnosť rastie s približujúcou sa vyparovacou a kondenzačnou teplotou. Tepelné čerpadlá sú vhodné do budov bez ohľadu na tepelné straty. Ale platí podmienka, že pred inštaláciou tepelného čerpadla v existujúcich budovách je nutné tepelné straty v rámci možností minimalizovať a až potom stanoviť potrebný výkon tepelného čerpadla (nie naopak). Pre nové budovy s nízkou potrebou energie je určené nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie prednostne sálavo, prípadne v rámci rekuperácie.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2018