OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

 

OPATRENIA PRE PREVÁDZKU BUDOV POČAS PANDÉMIE

Európska asociácia REHVA spracovala dočasné opatrenia, ktoré majú pomôcť pri spomalení šírenia koronavírusu COVID-19. Spoločnosť Climaport priniesla preložený manuál pre prevádzkovateľov budov, pomáhajúci k zabráneniu prenosu vírusu SARS-CoV-2. 

 

Kontrolujte trasy vzduchu - vetrajte

Manuál podľa REHVA pre služby (teplo, vetranie, klimatizácia) v stavebníctve 

Usmerňujúci  dokument k bráneniu šírenia sa vírusu SARS-CoV-2

Dve prenosové trasy na obrázku: cez veľké a malé kvapôčky pri kýchaní, kašľaní, rozprávaní, a prostredníctvom povrchového kontaktu s kontaminovaným predmetmi

 

Expozičné mechanizmy kvapôčok vírusu SARS_CoV-2 podľa WHO, ktorá uvádza nielen vzdušné, ale aj fekálno-orálne a kontaktné cesty prenosu 

Odporúčania: 

  • zvýšiť nepretržité vetranie všetkých priestorov najmä toaliet so zvýšenou hygienou, 
  • splachovať toaletu pri zatvorenom veku, utesniť kanalizáciu,
  • vzduch nerecirkulovať, 
  • vypnúť rotačné výmenníky tepla,
  • ak čistenie vzduchu v miestnosti, tak s HEPA filtrom, 
  • vonk. filtre F7, F8 zachytávajú častice PM1, ktoré zachytávajú na sebe SARS_CoV-2
  • vlhkosť nad 30 %. 

Vykurovacie a chladiace, zvlhčovacie systémy sa prevádzkujú bez obmedzení, keďže vírus je odolný voči zmenám prostredia.

Viac informácií nájdete v časopise Správy 03/2020