Zaujímavé aplikácie predstavené na videokonferencii

 

Zaujímavé aplikácie predstavené na videokonferencii

Športové komunitné centrum v Liptovskom Hrádku predstavil Ing. Alexej Hyža - innogy Solutions s.r.o. Ide o systém nepriameho chladenia ľadu bez čpavku s chladivom R410A. LED iSmart osvetlenie - zabezpečuje úsporné a rovnomerné osvetlenie celej ľadovej plochy s DALI reguláciou. Plne automatizovaný systém riadenia, chladenia, odvlhčovania, vykurovania nastaviteľný podľa noriem a požiadaviek zákazníka je riadený na diaľku.Každá časť technológie má merané vstupy energií a pracovných médií. Vyhodnocuje sa účinnosť výroby tepla, chladu a využitia odpadného tepla.

 

Kontajnerová strojovňa a chladivom R410A (v budúcnosti sa predpokladajú A2L chladivá). Rúrkovanie ľadovej plochy z viacvrstevného PP-R potrubia so sklo vláknom

 

Technologické riešenie

            Dva chladiče kvapaliny s možnosťou 100 % využitia odpadného tepla. Vyhrievanie podložia. Snežná jama s rekuperáciou odpadného tepla. Adsorbčná odvlhčovacia jednotka. Tepelné čerpadlo voda-voda ktoré využíva odpadné teplo zchladičov.

 

Strojovňa TČ

Tepelné čerpadlo voda/voda, DYNACIAT LG 260A. 1 chladiaci okruh, 2 scroll  kompresory, 7kg R410A.  Quk=122kW, 50/40°C voda, 24/18°C 35 %MPG.  SCOP pre Medium Temp. 47/55°C  =  4,93. Projekt bol riešený v programe Revit, ktorý je súčasťou BIM metódy a umožňuje priestorové videnie s umiestňovaním reálnych prvkov v priestore.

 

Vybrané inštalácie tepelných čerpadiel

Inšpirácie pre správne inštalácie a dobré meno tepelných čerpadiel