SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY pokračovanie článku

 

SÚŤAŽ NAJ CHLADIARA ŽIAKA Z RETRO A PERSPEKTÍVY - pokračovanie

 

Ohýbačka na rúrky o priemere 6 mm

Časti ohýbačky

Ohýbačka má niekoľko častí, z ktorých pre ohýbanie v požadovaných rozmeroch je rozhodujúci posuvník s rysmi pre ohyby v rôznych uhloch a s počiatočným bodom buď zprava alebo zľava. Posuvník má odspodu odvaľujúce sa kolečká zatláčajúce rúrku do formovacieho kolieska. Posuvník sa odvaľuje po rúrke pri jej ohýbaní

 

  1. Postup ohýbania – vkladanie rúrky
  1.  
  2. Postup ohýbania – nastavenie dĺžky ohybu

Najskôr podľa príkladov vyššie sa označia na rúrky rysky so vzdialenosťami, ktoré sú kótované na stredy rúrok. Ide nielen o presnosť, ale aj správne rozmiestnenie rysiek zohľadním skrátení ohybom a tolerancií, aby po ohýbaní vznikol požadovaný tvar. 

Zrovnáme nulu na posuvníku s nulou na formovacom koliesku.

Podľa obrázku sa nastaví vzdialenosť od počiatočného bodu, ktorý môže byť buď zprava (R) alebo zľava (L). Podľa umiestnenia počiatku rysku na rúrke nastavíme buď na R alebo L. 

Zrovnanie a nastavenie ohýbačky pred ohybom 

na požadovaný uhol ohybu

Po vložení rúrky do vodítka a kolieska sa zrovná nula na koliesku a posuvníku. Nastavenie vzdialenosti od počiatku rúrky sa zakreslí na rúrke ryskou. Písmená R (right) a L (left) sú pre nastavenie požadovanej dĺžky od počiatočného bodu buď zprava alebo zľava ak sa ohýba na 90o. Pri ohybe na iný uhol sa ryska zrovná s požadovaným uhlom a ohýba so dovtedy kým sa nula na posuvníku nezrovná s požadovaným uhlom na koliesku. Na posuvníku sú rysky s označením uhlov, na ktoré sa rúrka má ohnúť.

Naľavo zrovnanie nuly na koliesku a posuvníku a nastavenie vzdialenosti od počiatku. Napravo rysky na posuvníku s označením uhlov, na ktoré sa rúrka má ohnúť. Písmená R (right) a L (left) sú pre nastavenie požadovanej dĺžky od počiatočného bodu buď zprava alebo zľava ak sa ohýba na 90o. Pri ohybe na iný uhol sa ryska zrovná s požadovaným uhlom a ohýba so dovtedy kým sa nula na posuvníku nezrovná s požadovaným uhlom na koliesku

 

3. Postup ohýbania s uhlami pod 90o – nastavenie dĺžky ohybu

Rúrku sa vloží do ohybu v koliesku a zaistí sa.  Zrovnajú sa nuly na koliesku a posuvníku, nastaví sa ryska požadovanej vzdialenosti na požadovaný uhol ohybu a zatlačí sa na krátku rúčku. Tlačí sa dovtedy kým sa nula na posuvníku nezrovná s požadovaným uhlom ohybu na koliesku.  Rúrky má určitú pružnosť a môže sa vrátiť. Opatrne sa dotlačí, kým neostane na požadovanom uhle.

Naľavo vkladanie rúrky do priehybu v koliesku a zrovnanie núl na posuvníku a koliesku. Napravo vykonanie ohybu zatlačením na kratšiu rúčku až do zrovnania nuly na posuvníku s požadovaným uhlom na koliesku. 

 

Vkladanie rúrky zprava a zľava do ohýbačky

            Rúrky do ohýbačky sa vkladajú zprava alebo zľava. Pri vkladaní zľava a 90o uhle sa ryska nastavenej vzdialenosti od počiatočného bodu zrovná s L (left).

Pri ohybe na uhol menší ako 90o

Pri ohybe na iný uhol sa ryska zrovná s požadovaným uhlom a ohýba so dovtedy kým sa nula na posuvníku nezrovná s požadovaným uhlom na koliesku. Na posuvníku sú rysky s označením uhlov, na ktoré sa rúrka má ohnúť.

Pri ohybe na iný uhol sa ryska zrovná s požadovaným uhlom a ohýba so dovtedy kým sa nula na posuvníku nezrovná s požadovaným uhlom na koliesku. 

 

Uhly ohybu nad 90o

90o uhol býva maximálny pri prvom ohybe. Po dosiahnutí 90o uhla sa prestaví kratšia rúčka na ohyb do 180o.

Naľavo ohyb do 90o. Rúrka sa uvoľní z kolieska po vysunutí vodítka rúrky

Napravo pootočenie kratšej rúčky umožní v ohybe pokračovať do 180o

 

Vytočením kratšej rúčky kolmo dlhšiu rúčku a pootočením sa umožní jej voľnosť v ohybe pokračovať do 180o, ako je to vidieť na obrázku napravo

 

Napravo detail po zrovnaní značiek na rúčke a posuvníku pootočením kratšej rúčky kolmo na dlhšiu rúčku, preradím na ďalší stupeň ohybu sa umožní v ohybe pokračovať až kým sa 0 na posuvníku sa nezrovná so 180o na koliesku.

 

Určenie smeru ohybu v rovine

Pri výrobe viacnásobných za sebou idúcich ohybov na jednej rúrke, uistite sa, že ohyb je robený v správnom smere. Pre ohyby v opačnom smere, ako je robený predchádzajúci ohyb zrovnajte rúrku v rovine A so zdvihnutou kratšou rúčkou. Pre ohyb v tom istom smere ako predchádzajúci ohyb, zrovnajte rúrku paralelne s dlhšou rúčkou v rovine B.