Detektory úniku na Chillvente

 

Ponuka bola na detektory fixné a prenosné. Prenosné boli ponúkané aj ako osobné najmä pre vstup do priestorov s možnou koncentráciou napríklad propánu alebo oxidu uhličitého. Používane princípy boli žeravená dióda, infračervené, ultrazvukové. Citlivosť hodnotená podľa normy EN 14624 pre R744 bola do 2 g/rok. Pre horľavé chladivá sú vhodnejšie infračervené alebo ultrazvukové detektory a pre nehorľavé chladivá sú vhodnejšie lacnejšie detektory so žeravenou diódou so životnosťou 100 hodín prevádzky.

Infračervené detektory sú citlivejšie na únik, majú vymeniteľné filtre, senzory pre rôzne chladivá HCFC, HFC, HFO, CO2, HC. Vymeniteľné senzory sú nutné a jednoducho meniteľné. Vychádza to z princípu merania rozdielu intenzity vysielaného a prijímaného infračerveného žiarenia, ktoré zachytávajú rôzne chladivá rôznou mierou.

Vymeniteľné infračervené senzory (zelený komponent) sú nutné a jednoducho meniteľné. Vychádza to z princípu merania rozdielu intenzity vysielaného a prijímaného infračerveného žiarenia, ktoré zachytávajú rôzne chladivá rôznou mierou. Napravo je meniteľná dióda zabudovaná v tele detektora.

Iný typ prenosného detektora netesností pre nehorľavé chladivá je vyhrievaná dióda so životnosťou 100 hodín. Tento typ detektora funguje tak, že ohrieva chladivo a chemicky rozbíja molekuly. Keď sa molekuly rozbijú, objaví sa kladne nabitý ión chlóru alebo fluóru. Vyhrievaná dióda tieto ióny zaznamená a spustí alarm. Nevýhodou takýchto týchto typov detektorov je, že môžu byť preťažené, ak je únik chladiva príliš veľký. Ak je oblasť nasýtená chladivom, tieto alarmy veľmi nepomôžu.

Zmenila sa dispozícia. Na vstupe do hadičky už je len vymeniteľný filter a vymeniteľná dióda je umiestnená v tele detektora.

Pohľad do infračerveného detektora

Trubička, cez ktorú prúdi infračervene ožiarené chladivo je pomerne úzka približne 5 cm dlhá. Pred ňou je zdroj a filter a za ňou snímač, ktorý zistí a vyhodnotí podiel zachyteného žiarenia. Zatiaľ nie je jeden detektor pre všetky typy chladív na infračervenom princípe, ktorý vyhovuje všetkým druhom chladív.

 

Súčiastky sa opotrebovávajú

Opotrebiť, vybiť sa zvykne infračervená lampa, žeravená dióda, poistky a podobne. Tieto súčiastky je možné kúpiť a meniť. Existujú detektory na CO2, ktoré by mali byť v mieste predpokladaného úniku respektíve odvodu vzduchu z miestnosti montované pevne. 

Fixné detektory

            Fixné detektory sú jednoduchšie na inštaláciu i kontrolu citlivosti kalibrovaným únikom. Kalibrovaný únik je v podstate malá flaštička, ktorá sa kupuje spolu s detektorom.

Fixné detektory sú jednoduchšie na inštaláciu i kontrolu citlivosti kalibrovaným únikom. Kalibrovaný únik je v podstate malá flaštička položená na detektore.  

 

Viac informácií v časopise Správy 8/2022