Komponenty a alternatívne chladivá

 

Hotel Kormorán v Šamoríne 28.10.2022

Komponenty pre alternatívne chladivá sa môžu a nemusia líšiť od tých klasických. Najväčšie rozdielysú z hľadiska horľavosti a vysokého tlaku pri nadkritickom obehu oxidu uhličitého. 

  Horľavosť, respektíve umiestnenie v ATEX zóne si vyžaduje EX prevedenie komponentov napríklad presostatov, štvorcestných ventilov, ventilátorov a podobne. Pokiaľ chladiaci okruh s horľavým chladivom nie je umiestnený v ATEX zóne, tak potom EX prevedenie nie je síce nutné, povinné, ale pri úniku chladiva bezpečnejšie.

Komponenty v transkritických okruhoch s CO2

Ing. Hrubovčák popísal už bežne používané komponenty. Zaujímavé bolo zapojenie suchého a mokrého detektora na jednej prívodnej rúrke, ktorá mohla privádzať ako suché tak aj mokré pary zo zberača chladiva z výparníkov so strednými teplotami. Tým je umožnené výparníkom pracovať bez prehriatia, pokiaľ mokré pary sú nasávané mokrým ejektorom. Ak nie sú, potom EEV a výparníky prechádzajú do režimu s prehriatím.

Ovládanie EEV a kompresorov, tlakové, teplotné snímače pre súčasný rýchle rastúci trh s tepelnými čerpadlami popísal Ing. Marek Barták. Power Solutionuž obsahuje špecifické riešenia pre tepelné čerpadlá v obytných domoch využívajúcechladivo R290 pri zaručení tesnosti podľa noriem pre horľavé prostredie.

Ovládaniu kompresorov zmenou otáčok alebo tzv. digitálnym spôsobom zdvihom a prítlakom hornej špirály skrol kompresora sa venoval Ing. Zdeněk Čejka, CSc. najmä z pohľadu návratu oleja späť do kompresora. Na obrázku menší invertorový kompresor s rovnakým výkonom, ako rozmerovo väčší digitálny kompresor.

Ing. Ľuboslav Kočiš sa venoval porovnávaniu chladív z hľadiska cieľov uhlíkovej neutrality. Spomenul hrozbu PFAS pre chladivá s väzbou uhlíka na tri fluóry, ka patria takmer všetky HFC a HFO chladivá s výnimkou napríklad R32. Používal termín „Self Contained Refrigeration Equipment“, ktorý zahŕňa aj „hermeticky uzavreté zariadenia“. Všetky „Self Contained“ systémy môžu používať len chladivá s GWP<150.

 

Viac informácií v časopise Správy 8/2022