Servisné zabezpečenie práce s horľavými chladivami, časť 4.

 

Pokračovanie (časť 3.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2022