Energetický audit a služby, Konferencia SIEA

 

Zväz sa prezentoval prednáškou o hodinovej metóde, ktorá obmedzuje predimenzovávanie tepelných čerpadiel. Účastníkom sme poskytli publikáciu „Veľké tepelné čerpadlá“ vydanú k Summitu o TČ. Celkom 150 účastníkov si vypočulo bohaté zmeny v legislatíve FIT for 55 a REpowerEU. Podrobné informácie odzneli k podporným fondom kontrolovaných SIEA, kam patrí aj Zelená domácnostiam II. Nový systém pôjde už cez program Slovensko, ktorý sa začína pripravovať. Je vhodný čas vstupovať do jeho prípravy a preto 17. januára dopoludnia pripravujeme spoločnú diskusiu s SIEA.

Európske ciele klimatického plánu do roku 2030

Znížiť emisie skleníkových plynov o 55 (60) %, konečnú spotrebu energie na vykurovanie a chladenie o 18 %. Zdvojnásobiť počet obnovovaných budov do roku 2030 a víziou budov prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050. Podmienky pre takéto ciele nie sú v členských krajinách rovnaké, a tak výsledky budú rôznorodé. Rôzne môžu byť aj  prístupy k realizácii klimatického plánu.

Na Slovensku bude snaha síce nerozširovať, ale udržať plynofikáciu. Popri tom by sa mali stále viac uplatňovať a preferovať tepelné čerpadlá. Tento proces je dobre naštartovaný. Podobne záujem je o fotovoltaiku a kombinácia s tepelnými čerpadlami je preferovaná.

Stretneme sa v Mekke dotácií

Banská Bystrica je Mekkou dotácií a tak sme sa rozhodli usporiadať tradičné stretnutie inštalatérov tepelných čerpadiel 17.1. 2023 v hoteli Dixon s programom, na ktorom sa stretnú ako zástupcovia SIEA tak aj SAŽP v diskusii k naším podnetom. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2023