Online školenie k štatistike chladív a tepelných čerpadiel

 

Webinár k oznamovaniu údajov

  1. januára 2023

Celkom sa zúčastnilo takmer 60 účastníkov, s pomerne intenzívnou diskusiou najmä o evidencii zhodnoteného chladiva, predchádzaniu nadmerných únikov, prezentácii oznamovania výrobkov a inštalovaných TČ na mape tepelných čerpadiel. 

Popísaná bola web stránka a mapa TČ, spôsob oznamovania údajov o dovoze, výrobe výrobkov, pôsob oznamovania inštalácií TČ, spôsob oznamovania pohybu chladív, tlač štítkov, spôsob oznamovania zhodnotených chladív na recykláciu, regeneráciu a zneškodnenie.

Prezentácia oznamovania údajov o pohybe chladív, o dovoze, vývoze, výrobe výrobkov, a spôsob oznamovania inštalácií TČ.  Účastníkom bol prezentovaná upravená tabuľka oznamovania tepelných čerpadiel.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 2/2023