Medzinárodný seminár o osvedčených postupoch riadenia životného cyklu fluórovaných uhľovodíkov - 1. časť

 

Japonci pozvali Zväz s prezentáciou

Pozvanú prednášku sme mali vzhľadom na to, že náš elektronický systém zaradili do publikácie správnej prevádzkovej praxe, ktorú pripravili na stretnutí všetkých štátov sveta COP´2019 ku klimatickým zmenám v Glasgowe, po predchádzajúcom COP´2015 v Paríži.

20.3. 2023 10:00-12:00 webinár OECC z Japonska do celého sveta

https://youtu.be/evS-d58dSxc,  Seminar materials can be downloaded from the link below.

https://drive.google.com/drive/folders/1P3mAixTCoUSUF7SnYaQsdV6YMmFpp59W?usp=sharing

Na webinári vedenom z Japonska organizáciou OECC pod záštitou japonského MŽP sme mali pozvanú prednášku. Publikáciu  o osvedčených postupoch riadenia životného cyklu fluórovaných uhľovodíkov, s prezentáciou vybraných postupov správnej prevádzkovej praxe vydali v roku 2022. Súčasťou publikácie je aj prezentácia elektronického systému evidencie certifikovaných osôb, firiem a reportovania pohybu chladív zo Slovenska.

Webinár vysielaný OECC z Japonska

Na webinári prednášali odborníci z Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Indie, Malajzie a Slovenska s prednáškou na tému elektronický systém spája školenia a certifikácie s reportingom a spracovaním údajov. Prednášali a diskutovali Michal a Peter Tomlein za Slovenský zväz pre chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá.