Medzinárodný seminár o osvedčených postupoch riadenia životného cyklu fluórovaných uhľovodíkov - 2. časť

 

Prednáška z Bratislavy

na webseminári OECC Japonsko

 

Austrálsky a Novozélandský systém práce a evidencie pohybu s chladivami

V úvodnom videu bol prezentovaný austrálsky systém práce a evidencie pohybu s chladivami, systém recyklácie chladív i výrobkov s chladivami.

Na mape a v pozadí dievčiny vidieť služby s chladivami v Austrálii zabezpečované vo veľkých kontajneroch s prečerpávaním do menších nádob vo veľkoobchodoch s chladivom

 

Na webinári boli spomenuté skúsenosti s poplatkami za chladivá uvedené na trh v Španielsku, či z obmedzení na veľkosť HFCs náplní v Dánsku, Nórsku, alebo opatrení v Kanade. Vybrané problémy so zberom chladív v Brazílii, Maroku a podobne. Najvýraznejšie rezonovali výborné výsledky zberu výrobkov a chladív v Japonsku. 

 

Japonsko a jeho prierezové opatrenia

 

Japonsko zabezpečilo synergický efekt hromadného spracovania výrobkoch po životnosti s chladivami a následne zber a ničenie fluórovaných uhľovodíkov. Dôraz kladú na odber, znovuzískanie chladiva na jeho recykláciu a regeneráciu. Japonsko chce znížiť emisie z HFCs chladív o 55 % v roku 2030 voči roku 2013

 

Životný cyklus HFCs chladív realizovaný v Japonsku