Naša chladiarka Zdenka Bukovinová

 

Zdenka a Peter Vás budú sprevádzať po našom školiacom pracovisku 

Chladiarka Zdenka má kategóriu I na F plyny a alternatívne chladivá. Je oprávnená montovať tlakové chladiace okruhy a okruhy s nebezpečnými plynmi.

Zdenka sa u nás vyzná

            Vie zaujímavo porozprávať všetky možnosti nášho školiaceho pracoviska. A nielen to. Vie ich aj využiť a použiť. Napriek moderným skladačkám chladiacich okruhov, najradšej má tie pracoviská, kde si môže chladiaci okruh zostaviť sama. Nevyhýba sa ani práci s horľavými chladivami a s oxidom uhličitým.

Zdenka ukázala možnosti nášho školiaceho centra

Vyrobila pomôcku na overenie vzťahu tlaku a teploty mokrých pár chladív R290 a R600a. Výrobu rozložila do viacerých krokov: 

  • Presne namerala a presne ohla rúrky
  • Vyrobila kalíškové spoje
  • Vložila a prispájkovala priezorník
  • Naskrutkovala tlakomer a guľový ventil
  • Urobila tlakovú pevnostnú, tesnostnú skúšku a vákuovanie, 
  • Vypočítala presnú dávku kvapalného chladiva na daný objem rúrok.
  • Naplnila vypočítanú dávku chladiva R600a, R290
  • Porovnala nameraný tlak a teplotu s tabuľkovými hodnotami.