DOTAČNÉ PROGRAMY NA SLOVENSKOM TRHU

 

Ing. Peter Kuliaček, Viessmann 29. valné zhromaždenie SZCHKT

 

Zelená domácnostiam.... a čo bude ďalej

  • 28.2.2023 Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam bolo pozastavené – vyčerpanie prostriedkov – podavanie žiadostí pokračuje aj naďalej
  • Navýšenie prostriedkov o 5 mil.eur – spustenie aktivácie poukážok od
  • 23.marca 2023 – ideálne pre inštalácie, ktoré je možné zrealizovať do 3 mesiacov od aktivácie poukážky
  • 23.3.2023 – enormný záujem o aktiváciu poukážok preťažil systém (momentálne nie je možné realizovať aktiváciu poukážok)
  • Nasledovať by mal podporný dotačný program - Program Slovensko
  • K dispozícii 140 miliónov eur, z čoho viac ako 20 miliónov eur bude pre BSK. Odhadovaný termín spustenia – september 2023.

Plán obnovy RD 2023

Nové podmienky vo výzve Obnov dom, ktorá by mala byť spustená koncom apríla 2023:

•Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku,

•Požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%,

•Intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov, do výšky 15.000 Eur.

Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur,

•Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A (nieje už definované min.%)

•Jednotkové sadzby za opatrenia sa zvyšujú, aby reflektovali infláciu

Podávanie žiadosti po novom:

•Jednoduchý formulár – žiadatelia nebudú musieť

vypĺňať technické údaje z energetického certifikátu

alebo z projektového energetického hodnotenia

•K vyplneniu žiadosti stačí občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby

Plán obnovy RD 2023

Prílohy, ktoré sa nebudú vyžadovať pri podaní žiadosti:

  • Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie už nie sú prílohou žiadosti Stačí ich doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Žiadateľ tak môže najprv podať žiadosť a potom má čas na vybavovanie certifikátu,
  • Doklady zo stavebného úradu (stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby) nie sú prílohou k žiadosti. (Ale žiadateľ si stále musí splniť všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného zákona),
  • Pri podaní žiadosti o finančný príspevok nie je potrebný doklad o vlastníctve bankového účtu, ten sa predkladá až po podpise zmluvy.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2023