CO CHKT

Záznam z VZ SR CO CHKT

15/12/2022, PT, SZ CHKT

Stanovy CO CHKT

14/12/2013, CO CHKT

Cenník osvedčovania a certifikácie

6/8/2010, Peter Tomlein

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

30/7/2010, Európsky parlament a Rada Európskej únie

Certifikačný dom

14/8/2009, Peter Tomlein

Funkcionári CO CHKT

1/1/2009, Peter Tomlein