Konferencie a kongresy

13. medzinárodná konferencia v Miláne

1/6/2009, Peter Tomlein

 Politecnico 12-13.júna 2009

Dala dohromady prezidentov, predsedov organizácií, asociácií z celého sveta. Prišli významní vedci i zástupcovia európskej komisie. Boli tiež predstavené najnovšie výrobky, komponenty ovplyvňujúce najmä energetickú efektívnosť, náplň chladiva a tesnosť chladiaceho okruhu. Konferencia poskytla celkový pohľad na problémy chladenia a snažila sa tiež o určitú víziu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

V službách ľudstva

1/6/2008,

 IIR v službách ľudstva je slogan, ktorý doplní logo IIR. Ľudstvo potrebuje chladenie!

Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein

13.6.2008 v Paríži

Na zasadnutí sa zúčastnili 33 zástupcovia z celkom 62 členských krajín. Po odsúhlasení záverov z predchádzajúceho zasadnutia IIR v Pekingu počas 22. Kongresu IIR zasadnutie viedol Joachim Paul súčasný prezident IIR, profesor na TU v Kodani s bohatými skúsenosťami v praxi v oblasti výroby kompresorov či zariadení na výrobu tzv. ľadovej kaše. Joachim Paul žartom uviedol, že jeho predchodca Prof. Van Ree (NL) to mal ťažšie, keďže robil...

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1/6/2008, Peter Tomlein

V časoch veľkého rozvoja umelého chladenia s obrovským potenciálom rozvoja z iniciatívy francúzskeho inžiniera J.de Loverdo sa uskutočnil v Paríži na Sorbonnskej univerzite prvý medzinárodný kongres o chladení, na ktorom sa zúčastnilo postupne viac ako 5 tis. účastníkov. Kongres bol rozdelený do 6. Sekcií. Kongres dal podnet k vzniku Asociácie pre chladenie, ktorá po 1. Svetovej vojne v roku 1920 sa transformovala do Medzinárodného inštitútu pre chladenie...

Pevné hranice pre klimatizáciu a komerčné chladenie

1/10/2005, Peter Tomlein

Na valnom zhromaždení Sekcie CHKT pri SOPK 9.12. 2005 na TSÚ Piešťany riaditeľ odboru pre odpady na MŽP SR Ing. Peter Gallovič a zodpovedný pracovník za elektrodpad Ing. Straňák jasne definovali výrobky v oblasti klimatizácie i komerčného chladenia, ktoré spadajú pod Zákon o odpadoch č. 733/2004 Z.z. a ktoré nie.