Konferencia Compressors 2009

Spoločná fotografia a pochod na hrad

13/10/2009, Peter Tomlein

Na spoločné foto sme spojili účastníkov z Papierničky zo Smoleníc s mažoretkami

7. medzinárodná IIR konferencia Compressors 2009

13/10/2009, Peter Tomlein

29.9.-2.10. Papiernička, Červený Kameň a zámok Smolenice

Chladiace okruhy a kompresory v Smoleniciach

13/10/2009, Peter Tomlein

Implementácia zákonov

Fluórované chladivá

Náhrady chladív

Tlakové nádoby

Diagnostika

Zasadnutie pracovných sekcií B a E pri IIR

13/10/2009, Peter Tomlein

Na pracovnom stretnutí riaditeľ IIR predstavil zámery tejto organizácie. Diskutovalo sa aj k zameraniu, času a miestu ďalšej konferencie. Účastníci sa zhodli, že konferencia s názvom Compressors v Papierničke je vo svete známa značka a nie je dobré čokoľvek na tom meniť. Je to konferencia, ktorá je organizovaná striedavo s rovnomennou konferenciou v Purdue v USA. Ďalší termín konferencie vzhľadom na kongres IIR v roku 2011 v Prahe a výstavu Chilventa v Norimberku...

Autori z 19 krajín sveta

13/10/2009, Peter Tomlein

Analýza výkonu a optimalizácia funkcie chladiacich okruhov

13/10/2009, Peter Tomlein

Klas Berglöf zo Stockholmu, ktorý pravidelne prednáša na konferencii Compressors v Papierničke, autor prístroja na meranie parametrov v reálnom čase s výpočtom COP a chladiaceho výkonu, patrí medzi špičkových odborníkov v tejto oblasti. Ak sa k nemu pridá Guy Hundy, prezident IOR z Anglicka, a technici so skúsenosťami z meraní, môžeme si byť istí, že chladiaci okruh „prezradí o sebe aj to, čo ani netuší“.

ClimaCheck je prístroj so softvérom, ktorý takéto...