Tepelné čerpadlá

Energetický audit a služby, Konferencia SIEA

17.1.2023, PT, SZ CHKT

Zväz sa prezentoval prednáškou o hodinovej metóde, ktorá obmedzuje predimenzovávanie tepelných čerpadiel. Účastníkom sme poskytli publikáciu „Veľké tepelné čerpadlá“ vydanú k Summitu o TČ. Celkom 150 účastníkov si vypočulo bohaté zmeny v legislatíve FIT for 55 a REpowerEU. Podrobné informácie odzneli k podporným fondom kontrolovaných SIEA, kam patrí aj Zelená domácnostiam II. Nový systém pôjde už cez program Slovensko, ktorý sa začína pripravovať....

Porada ku operačným programom a zelenej domácnostiam na SIEA v BB

17.1.2023, PT

Registrujte sa na poradu dňa 17.1.2023 na www.szchkt.org.

Kliknite na Udalosti, Tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci súčasných i budúcich operačných programov Zelená domácnostiam, Program Slovensko a Obnov dom  od: 

Kvetoslavy Šoltésovej, Michala Iloviča a Ing. Martina Keresztúra, Omara Temoriho

 

V Mekke dotačných systémov

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií, ale sú v kontakte...

Online školenie k štatistike tepelných čerpadiel

16.1.2023, PT

16.1.2023 od 9:00 do 9:30 na linku:

https://meet.google.com/xom-eivk-jtx

Sumarizácia výkonu podľa druhov tepelných čerpadiel a sektoru ich použitia pozostáva z týchto krokov:

  • určená štruktúra ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel
  • žiadané parametre o tepelných čerpadlách
  • spôsob získavania ročných údajov o dovezených a vyrobených tepelných čerpadlách

Úprava štruktúry ročnej štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel od roku 2022

Tabuľka 2...

Podpora tepelných čerpadiel

21.12.2022, PT

SIEA a SAŽP

Podpora beží štandardne s prakticky finančne neobmedzenou podporou, ale s časovou predĺženou dodávkou zariadení v rámci Zelená domácnostiam II. Tak ako sme už v roku 2013 upozorňovali, tepelné čerpadlá budú najviac žiadané (pozri tabuľku nižšie až 13523 ks v rámci ZDI a ZDII), pretože ľudia potrebujú predovšetkým vykurovať a pripraviť teplú vodu (chladenie je pridaná hodnota). V tomto smere tepelným čerpadlám konkurujú v rámci ZD II len...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 3.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Diskusia k výsledným SPF a SCOP 

Počet hodín podľa vonkajších teplôt pre Bratislavu je nižší ako podľa normy STN EN 14825 a podľa Nariadenia 811/2013/EÚ Tým sa pre Bratislavu zodpovedajúco zníži aj SCOP až do 10 %. 

Podobne pri výpočte SPF pre rôzne klimatické oblasti na Slovensku podľa Normy STN EN 15316 4-2 sa SPF budú líšiť vzhľadom na rozdielne počty hodín a ich rozloženie vo zvolených zásobníkoch. V rámci Slovenska  pre hodnotené lokality Bratislava,...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 2.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Výpočet COP, EER, SCOP a SEER

Je rovnaký ako pri normálnej delenej jednotke. Popis výpočtu sezónnych vykurovacích a chladiacich súčiniteľov SCOP, SEER je podľa normy STN EN 14 511, 14825.

 

Vždy je však potrebné rozlišovať medzi:

EER                 chladiaci súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

COP               vykurovací súčiniteľ (nominálny, deklarovaný, nameraný, ...)

SEER               sezónny chladiaci súčiniteľ  podľa normalizovaného...

AKO VYPOČÍTAŤ COP, EER, SCOP A SEER PRE MULTISPLIT - časť 1.

19.10.2022, PT, SZ CHKT

Pri úvahách o zaradení tepelných čerpadiel do dotačného systému obnovy budov, sa objavil problém výpočtu COP, EER, SCOP a SEER pre voliteľné zostavy multisplitov. K vonkajšej jednotke sa môžu pripájať rôzne typy vnútorných jednotiek s rôznymi výkonmi podľa návodu od výrobcu väčšinou maximálne do 5 kusov.

            Pre takto navolené zostavy je potrebné vypočítať podľa normy STN EN 14511 COP pre návrhovú a deklarované teploty -10, -7, 2, 7, 12oC pri...

Vplyv poplatkov na ekonomiku tepelných čerpadiel

19.10.2022, PT, SZ CHKT

V Dánsku po úprave poplatkov sa tepelné čerpadlá ekonomicky výrazne zvýhodnili voči plynovým kotlom. V Holandsku tiež, ale menej výrazne a v Nemecku sa celkové náklady na TČ a PK len ekonomicky vyrovnali.

 

Poplatky v EÚ nepodporujú čisté technológie

            Je to najmä preto, že vykurovanie plynom je lacnejšie a má byť dostupné všetkým obyvateľom EÚ. Zmeny poplatkov podliehajú národným politikám. Predpokladať sa dá, že spolu so znížením cien...

Koncertná show Bolyki Soul & Gospel Choir

18.10.2022, PT, SZ CHKT

Aj na Summite tepelných čerpadiel na lodi Pontoon

Spievajúci prezident chladiarenského zväzu HKVSZ Nándor Várkonyi

27.10. loď Pontoon 19:30-20:30

Koncert k 10. výročiu vzniku speváckeho súboru

 

Spevák Balázs Bolyki, ocenený cenou Prima, uviedol v roku 2011 spevácky zbor Bolyki Soul & Gospel Choir s cieľom vyvinúť hudobnú formáciu reprezentujúcu kresťanské hodnoty od uchádzačov, ktorí nemajú profesionálne spevácke schopnosti, ale majú profesionálny prístup, s...

SUMMIT tepelných čerpadiel pre registrovaných účastníkov konferencie 26.-28.10.2022

18.10.2022, PT, SZ CHKT

27.10.2022

08:00 - 08:30 Autobus hotel Kormorán Šamorín - Pontoon, Bratislava

09:00 - 09:30 Otvorenie Summitu, Peter Tomlein a Vladimír Orovnický

PríspevokPrezentujúci autor
Otvorenie SummituPavol   Hirmann
A revolution for the heating sector – the impact of REPowerEUThomas Nowak
Výroba tepelných čerpadiel na SlovenskuP. Wolf, J. Babinský

09:30 - 10:00 Výrobcovia tepelných čerpadiel na Slovensku

09:45 - 10:00 Krst publikácie: Veľké TČ II a pamätné medadily Aurela Stodolu

10:30 -...

Rastúci trh s tepelnými čerpadlami ovplyvňuje požiadavky na vzdelávanie

26.9.2022, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá školíme od roku 2006, to znamená už 16 rokov. Vydali sme viacero učebníc, pripravili databázu otázok a zvládli sme nielen prezenčné, ale aj online školenia. Pokiaľ v rokoch 2006 až 2012 sme mávali jedno školenie do roka s 8 až 12 účastníkmi, v tomto roku máme 4 školenia s počtom účastníkov nad 30 na jedno školenie. Celkom je vyškolených už vyše 500 odborníkov. Kúrenárske firmy sa nastavujú na inštaláciu tepelných čerpadiel a v tomto smere by sa rovnako mali správať aj chladiarenské najmä klimatizačné firmy, keďže tepelné čerpadlá môžu byť nielen zem/voda, vzduch/voda ale aj vzduch/vzduch.