IIR

Správa za rok 2016

17/9/2017, SZ CHKT

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18/7/2012, Peter Tomlein

          Slovenská republika je členom medzivládnej organizácie IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži), ktorá už vyše 100 rokov sa snaží viesť odbor chladenia dopredu. Vďaka tejto organizácii sa vedci na celom svete pravidelne stretávajú, pripravujú podmienky na publikačnú činnosť, spracovávanie vedeckých poznatkov a podobne. Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR má asi 10 členov. Z toho 5 sú vo funkciách IIR. Tento výbor...

V službách ľudstva

1/6/2008,

 IIR v službách ľudstva je slogan, ktorý doplní logo IIR. Ľudstvo potrebuje chladenie!

Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein

13.6.2008 v Paríži

Na zasadnutí sa zúčastnili 33 zástupcovia z celkom 62 členských krajín. Po odsúhlasení záverov z predchádzajúceho zasadnutia IIR v Pekingu počas 22. Kongresu IIR zasadnutie viedol Joachim Paul súčasný prezident IIR, profesor na TU v Kodani s bohatými skúsenosťami v praxi v oblasti výroby kompresorov či zariadení na výrobu tzv. ľadovej kaše. Joachim Paul žartom uviedol, že jeho predchodca Prof. Van Ree (NL) to mal ťažšie, keďže robil...

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1/6/2008, Peter Tomlein

V časoch veľkého rozvoja umelého chladenia s obrovským potenciálom rozvoja z iniciatívy francúzskeho inžiniera J.de Loverdo sa uskutočnil v Paríži na Sorbonnskej univerzite prvý medzinárodný kongres o chladení, na ktorom sa zúčastnilo postupne viac ako 5 tis. účastníkov. Kongres bol rozdelený do 6. Sekcií. Kongres dal podnet k vzniku Asociácie pre chladenie, ktorá po 1. Svetovej vojne v roku 1920 sa transformovala do Medzinárodného inštitútu pre chladenie...