Školenia a skúšky

Skúšky v Štúrove po dvoch pandemických rokoch opäť prezenčne

21/5/2022, PT, SZ CHKT

21.5. 2022 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Chladiari v Maďarsku

majú záujem o obnovu osvedčenia podľa Nariadenia 2015/2067/EU

Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. Na skúške sa venujeme novým chladivám, nových technológiám, energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám chladív. Kladieme tiež...

Školenie a skúšky inštalatérov TČ so zameraním predaj, montáž a servis tepelných čerpadiel

19/4/2011, Peter Tomlein
Školenie je prípravou na skúšky podľa EÚ-CERT.HP (inštalatérov TČ)
Termín: 6.-7. jún a 13.-14. jún´2011 od 8.00 a skúška 15. jún 2011 o 8.00 hod.
Miesto: SZ CHKT Rovinka a STU 
  • Podmienkou vystavenia certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky je doloženie kópií dokladov o vzdelaní a účasť na inštalácii minimálne jedného tepelného čerpadla potvrdená certifikovanou firmou na www.szchkt.org.
  • Podmienkou obnovenia certifikátu po dobe...

Cenník osvedčovania a certifikácie

6/8/2010, Peter Tomlein

Cenník osvedčovania a certifikácie v odbore chladiaca a klimatizačná technika.