ZSVTS

Fórum ZSVTS 2009

1/6/2009, Peter Tomlein

Celozväzové odborné stretnutie sa konalo tradične za účasti partnerského českého ZSVTS, ktorého predsedom je Ing. Daniel Hanus. Cieľom fóra bolo oceniť aktívnych  členov a vymeniť si skúsenosti. To pri viac ako 40 členských organizáciách nie je  jednoduché. Po príhovoroch predsedov, nasledovala diskusia k zameraniu jednotlivých  členských zväzov. Ich zástupcovia sa vyjadrovali k trom otázkam: 

  1. Čo je vo Vašej oblasti svetovým trendom? 
  2. Ako Vaša...

67. zasadnutie Rady ZSVTS

1/9/2008, Peter Tomlein

Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Náš Zväz je členom, respektíve jednou z 18 členských organizácií ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností) so sídlom v Bratislave na Koceľovej ulici od roku 2006. Toto spojenie nám umožňuje držať kontakt s právnymi normami a zabezpečiť kontrolu hospodárenia cez ekonomický odbor tejto spoločnosti. A nielen to, je to príležitosť zviditeľniť aktivity nášho zväzu v rámci širšieho odborného spoločenstva.

Rada...

SSTP sa predstavila na 67. zasadnutí Rady ZSVTS

1/7/2008, Peter Tomlein

 Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Zasadnutie Rady ZSVTS sa koná raz štvrťročne a zavádza sa pravidlo, že na úvod sa predstaví niektorá z odborných spoločností s informáciou o svojej činnosti, ktorú doplní o odbornú prednášku.  V prípade Spoločnosti pre techniku prostredia s informáciou vystúpil jej predseda Prof. Petráš, ktorý uviedol hlavné aktivity. SSTP má 300 individuálnych a 100 kolektívnych členov. Majú svoju www.sstp.sk.  Celkom 15 odborných sekcií,...