Podujatia

Servisná sekcia o cenníkoch, vzdelávaní a normách

28/10/2022, PT, SZ CHKT

Servisnú sekciu viedol Ing. Martin Valent. Podľa očakávania mala živý priebeh, keďže sa preberajú aktuálne témy o pravidelných kontrolách, záznamníkoch, cenníky servisných a montážnych prác, nebezpečné odpady a elektroodpady, vzdelávanie školské, duálne, ...

Cenníky prác

Ivan Lobík splnil sľub z konferencie v roku 2021 v hoteli Slovan a pripravil návrh minimálnych odporučených sadzieb výkonov práce chladiarenských mechanikov a firiem vo vzťahoch ku...

Tombola na záver vždy poteší

28/10/2022, PT, SZ CHKT

Tombola je záverom našej konferencie. Ceny do tomboly venovali Sinop, Alfaco, Danfoss, Pastorkalt, Embraco Nidec, Štefan Sekáč a SZ CHKT.