SZ CHKT

Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu na 28. online valnom zhromaždení

31/5/2022, PT, SZ CHKT

Trendy a očakávania členov novozvoleného predstavenstva Zväzu

            Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 25.3. 2022 s viac ako 50 účastníkmi. Okrem povinného programu súvisiaceho s preklopením práce Zväzu z roku 2021 do roku 2022 (pozri Správy 2/2022) sme sa zaoberali trendami v jednotlivých oblastiach chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel. Členovia predstavenstva uviedli tieto fakty a trendy.