Vzdelávanie

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

14/8/2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

Kombinovali sme online a prezenčnú formu

Neúspešnosť je stále vysoká!

Z 12 účastníkov traja neprišli, uspelo 6, z ktorých štyria boli posunutí do nižšej kategórie. Základný problém je, že záujemcovia sa hlásia na kategóriu I, aj keď reálne s chladiacimi okruhmi nad 5 ton CO2 ekvivalent nepracujú a potrebné znalosti, zručnosti nemajú. Často im chýbajú znalosti o komponentoch, ktoré sa používajú v okruhoch...

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

 • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
 • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9 neuspelo, o kategóriu...

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1938 - 2021†

Ostane vzácnym príkladom skvelého učiteľa

            Prof. Petrák patril do silnej generácieprofesorov Chlumského, Dvořáka a iných, ktorí zanechali za sebou výraznú vedeckú, odbornú, publikačnú stopu, ktorú Prof. Petrák ďalej rozvíjal a tiež prenášal do praxe a stal sa výraznou osobnosťou v našom odbore. 

            Do chladenia zasvätil aj mnohých slovenských inžinierov, ktorí študovali...

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

4/6/2021, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR online 4. júna 2021

 

Výkonný výbor IIR pozostávajúci zo zástupcov členských krajín z celého sveta rokoval ako zvyčajne dvojjazyčne F/A. Schváli všetky predložené dokumenty vrátane príjmov a výdavkov za rok 2020 a plánu na rok 2021. Celkom 40 účastníkov si vypočulo kandidatúru krajín USA a Južnej Kóree na organizáciu kongresu 2027.

Účastníci online výkonného výboru IIR 

 

Hospodárenie IIR

IIR má v Paríži vlastnú budovu, ktorú...

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Máme za sebou sériu školení a skúšok na kategóriu I

Štyri krát za prvý polrok 2021 

            17. apríla bola úspešnosť na skúškach opäť nízka. Z celkom 45 uchádzačov traja odstúpili, jedenásť nespravilo,  osemnásť bolo posunutých do nižšej kategórie. Dvanásť uchádzačov bolo úspešných a získali najvyššiu kategóriuvrátane alternatívnych chladív. Ukazuje sa, že súčasná doba , technická úroveň, spoľahlivosť chladiacich okruhov si vyžaduje...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ – neúspešnosť rastie

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

 • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
 • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9...

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

1/6/2021, PT, SZ CHKT

TERMÍNY A POJMY V CHLADENÍ

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. učebné texty SZ CHKT Rovinka

 

V učebnici s názvom „Chladiace okruhy s halogénovými chladivami“, ktorú sme vydali v roku 2010, je kapitola - komponenty chladiaceho okruhu -, ktorú dopĺňame o termíny a pojmy podľa STN EN 378 1-4:2016.             

Rozdeľovače

Rozdeľujú chladivo do viacerých sekcií alebo viacerých výparníkov. Ak sa použije na ich zaplavovanie chladivom jeden expanzný ventil, musí sa expandované...

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

25/5/2021, PT, SZ CHKT

Otvorenie novej skúšobne SZÚ na tepelné čerpadlá a chladiacu techniku

Online 25. mája 2021

SZÚ Brno založený v roku 1965 patrí pod Ministerstvo priemyslu a obchodu. Certifikáty vydali pre 40 krajín. SZÚ je členom TIC a EHPA. Má 130 zamestnancov a za rok 2020 vyskúšali 1933 výrobkov, vydali 2878 certifikátov preškolili 655 osôb. 

Je to k nám druhá najbližšia skúšobňa tepelných čerpadiel po Arsenal Viedeň.  Po výstavbe troch nových klimatických komôr s novou...

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE pre chladiarenské odbory

14/5/2021, Mgr. Róbert Pallya

PONUKA VZDELÁVANIA A REKVALIFIKÁCIE

pre chladiarenské odbory

 

Mgr. Róbert Pallya, Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Centrum OVP pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

Štúdijné, učebné a pomaturitné odbory:

 

 • 4 – ročný študijný odbor 2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení - denné štúdium, absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie. Tento odbor je v systéme duálneho...

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

1/5/2021, PT, SZ CHKT

Pripravuje sa revízia Nariadenia 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky

            Európou prebieha vlna pripomienkovania nariadení o F plynoch. Pripomienky sústreďuje nemecká organizácia Okorecherche. Okrem členských štátov pripomienkujú asociácie za výrobcov, prevádzkovateľov rôznych druhov zariadení, ktoré využívajú chladiace okruhy a tiež asociácia združujúca servisné, montážne firmy. Stručne uvádzame výpis pripomenok za organizácie SZ CHKT, AREA,...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 2.časť

1/4/2021, PT, SZ CHKT

Hľadanie v tabuľkách

Pokiaľ hľadáme v tabuľkách chladív teploty podľa tlaku, alebo počítame tlakové pomery, tak sa používajú absolútne tlaky.

Pri vákuovaní chladiaceho okruhu sa dosahujú tlaky blízko absolútneho vákua a preto sa používajú tlakomery  so stupnicou v pascaloch, mili, mikro baroch a podobne.

Obrázok Rýchlosť poklesu tlaku v závislosti od miesta vákuovania je najrýchlejšia pri súčasnom vákuovaní zo sacej i výtlačnej strany

 

Vákuovanie...

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU 1.časť

1/4/2021, PT, SZ CHKT

VÁKUOVANIE – SUŠENIE CHLADIACEHO OKRUHU

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., úvod do vákuovania podľa učebných textov SZ CHKT

 

            Najefektívnejším spôsobom na odstránenie vlhkosti zo systému, je nechať ju zovrieť v hlbokom vákuu. Po vyčerpaní pár s obsahom vlhkosti zo systému a naplnení chladiva, zbytkovú vlhkosť uviaznutú v mŕtvych priestoroch odstráni postupne filterdehydrátor.

Vákuovanie  chladiaceho okruhu znamená odčerpanie vzduchu a vlhkosti z okruhu....

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá nemajú predimemzovávať

1/4/2021, PT, SZ CHKT

Prečo sa tepelné tepelné čerpadlá

nemajú predimemzovávať

Tepelné čerpadlá sú vyhľadávanou technológiou aj vzhľadom na to, že v rámci projetu Zelená domácnostiam I a II sú dotované. Dotácia sa odvíja o veľkosti inštalovaného výkonu tepelného čerpadla. To logicky nabáda uchádzača o dotáciu žiadať vyšší výkon tepelného čerpadla, než aký je potrebný, vypčítaný zodpovedajúco tepelným stratám jeho domu.

Medzi certifikovaných inštalatérov...

Vyhodnotenie uznesení z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT

3/3/2021, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 26. online valného zhromaždenia SZ CHKT z 27. marca 2020

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPKa pod.)
 • Pripomienkovali sme  návrhy AREA na revíziu Nariadení o F plynoch
 • Pripomienkovali sme  vzťah zákonov 75 a 286 vo...

ONLINE ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

3/3/2021, PT, SZ CHKT

Online zasadnutie predstavenstva Zväzu

3.3.2021 video konferencia

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo: P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

 1. Príprava 27. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2021 na Inchebe
 2. Účet za rok 2020 a rozpočet na rok 2021,prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2020 a zámery na rok 2021. Ocenenia osobností, výrobkov, realizácií 
 4. Realizácia...

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

1/3/2021, PT, SZ CHKT

Pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných zariadení

Nové pravidlá nájdete na www.slov-lex.sk

            V podstate si treba všimnúť zmeny voči doteraz platnému zákonu č. 314/2012 Z.z. Ide najmä o začlenenie tepelných čerpadiel medzi vykurovacie zariadenia s povinnosťou pravidelnej kontroly od inštalovaného menovitého výkonu 70 kW.  V prípade, že ide o budovu s inštalovaným systémom BACS,kontroly sa vykonávať nemusia, pretože potrebné merania...

Náš jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay

1/3/2021, PT, SZ CHKT

Jaro sa narodil, chodil do školy, oženil sa, mal deti, bol synom, otcom, strýkom, učiteľom, priateľom, živnostníkom, remeselníkom, majstrom a popri tom veľkým športovcom. Známe sú jeho úspechy v cyklistike, rád lyžuje, cestuje a zabáva svoje okolie. Neskôr mu narástly fúzy a stal sa naším lektorom. Mal rád O plyny, neskôr F plyny a  postupne si obľúbil aj vybrané prírodné plyny. 

Huncútstvo,  nákazlivý smiech, nekonečný hlad, spomienky na minulosť,  opozícia súčastnosti a vlastná vízia budúcnosti a to všetko prepletené vtipmi sa stali povestné.