Inštrukcie pre autorov

Šablóna dokumentu príspevku

5/7/2020, SZ CHKT

Inštrukcie pre autorov prezentujúcich svoje príspevky

5/7/2020, SZ CHKT

Konferencia

CHLADIACE OKRUHY, CHLADIVÁ, KOMPONENTY

INŠTRUKCIE PRE AUTOROV

PREZENTUJÚCICH SVOJE PRÍSPEVKY

(Čítajte, prosím pozorne a dodržujte inštrukcie)

  1. Príspevok musí byť prezentovaný v jazyku slovenskom alebo českom. 
  2. Dostavte sa, prosím aspoň 15 minút pred začiatkom rokovania v sekcii na tzv. Pre-sekciové stretnutie s predsedom Vašej sekcie. Pripravte si svoje materiály a technické prostriedky (notebook, kľúč/CD-ROM, svetelné pero, mikrofón, video, fólie, a pod.)...