Chladivá

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Analýza rizík s horľavými chladivami

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Rovinka, výber z príručiek k horľavým chladivám

Horľavé a tiež toxické chladivá sa používajú od začiatku existencie chladiacich okruhov už takmer 150 rokov. Vzhľadom na stále intenzívnejšie používanie horľavých chladív a to aj v komfortnej klimatizácii môžeme sledovať množstvo publikácií od ASERCOM, JSRAE, UNEP, IIR, AEFYT, ISO, CEN ..., ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pri práci...

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Adaptívne ALC zaplavovanie výparníka s takmer nulovým prehriatím

            Využíva ALC pri vyšších vonkajších teplotách, kedy sú aj vyššie požiadavky na chladiaci výkon. To znamená s takmer nulovým prehriatím pracujú výparníky len pri vyššej záťaži.

 

Použitie Combi ejektora v teplotných podmienkach strednej Európy

            Combi ejektor bol použitý v menšom supermarkete Eldeka Fausten v Dusseldorfe, kde sa dosiahli celoročné priemerné úspory 6734 kWh,...

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch

1/6/2021, PT, SZ CHKT

SEER, SCOP, SEPR určujú energetické triedy na štítkoch 

Ide o legislatívnu podporu energeticky efektívnych výrobkov

            Od roku 2018 sa od čoraz prísnejších európskych predpisov vyžaduje, aby všetci výrobcovia chladičov tekutín a tepelných čerpadiel mali za určitých teplotných podmienok štítok energetickej triedy zodpovedajúci minimálne A+. 

Toto označenie a energetické triedy sa stali nevyhnutnými pre výrobcov chladičov a tepelných čerpadiel, aby mohli...

Zvyšovanie účinnosti booster systémov s CO2

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Zvyšovanie účinnosti booster systémov sCO2

Využitie DC motorov, rekuperácie, ejektorov adiabatického predchladenia kondenzátora 

            Na seminári Schecco firma Carel prezentovala možnosti zvyšovania účinnosti CO2 booster systémov s nadkritickom obehu využitím rekuperácie, adiabatického chladenia a ejektorov s modulovaným výkonom. Srdcom vysoko účinných okruhov s chladivom CO2 sú kompresory s DC inverterom, EEV a ejektory s modulovaným výkonom.

Zvyšovanie...

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

1/6/2021, PT, SZ CHKT

Trh s chladivami sa mení v prospech prírodných chladív

Výrobcovia musia robiť dôležité rozhodnutia

Trh najmä s tepelnými čerpadlami, s klimatizáciou sa cíti byť ohrozený v prípade rýchlejšieho vylučovania HFC chladív z používania. Situácia s chladivami v obchodnom, priemyselnom, prepravnom chladení je pomerne saturovaná použitím chladív R744, R290 a R717. 

 

Pribúdajú chladiace zariadenia s prírodnými chladivami podľa Alfa Laval

 

Chladivá A2L a A3 pre...

Retrofit okruhu s nepriamym chladením z R134a na amoniak

1/6/2021, preložil PT, SZ CHKT

Retrofit okruhu s nepriamym chladením z R134a na amoniak

ABC Food Machinery v Milsy Bratislava

Do augusta 2020 bola kompletná montáž amoniakovej inštalácie s výkonom 800 kW s výrobou studenej vody na chladenie mlieka. Dosiahli sa úspory elektriny 40 % v priebehu šiestich mesiacov v roku 2020,