Exams

Item Price Discount for members
POLOVIČNÁ CENA: Skúška na kategóriu I. podľa zákona č. 348/2015 pri zvyšovaní kvalifikácie 75 € / osoba 0 %
Skúška I. Skladník podľa zákona 348/2015 Z.z. 60 € / osoba 33 %
Skúška kategória IV. podľa zákona 348/2015 Z.z. 60 € / osoba 33 %
Skúška MobKlim opakovaná 30 € 0 %
Skúška MobKlim podľa zákona 348/2015 Z.z. 60 € / osoba 33 %
Skúška na F plyny II. opakovaná podľa zákona 348/2015 60 € 0 %
Skúška na F plyny I. opakovaná podľa zákona 348/2015 75 € 0 %
Skúška na kategóriu II podľa zákona 348/2015 120 € / osoba 33 %
Skúška na kategóriu I. podľa zákona č. 348/2015 150 € / osoba 33 %
Skúška podľa zákona č. 348/2015 na SF6 120 € / osoba 33 %
Skúška Real alternatives 4 life praktická 60 € / osoba 33 %