Jozef Tóth-JOTA

 

Oblasť zamerania

 

  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • AC technology

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Jozef Tóth-JOTA je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 11.1.2023 12.1.2023
2021 6.1.2022 7.1.2022
2020 6.1.2021 7.1.2021
2019 2.1.2020 3.1.2020
2018 18.1.2019 18.1.2019

Certifikát na tepelné čerpadlá

 

Spoločnosť Jozef Tóth-JOTA je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 11.1.2023 12.1.2023
2021 6.1.2022 9.1.2022
2020 6.1.2021 20.1.2021