Airconfuji Slovensko s.r.o.;

 


Oblasť zamerania

 

  • Domestic cooling
  • Industrial cooling
  • Heat pumps
  • AC technology
  • Components

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť Airconfuji Slovensko s.r.o.; je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 19.1.2024 23.1.2024
2022 1.3.2023 6.3.2023

Zamestnanci

 

Maros Hovorka RNDr.
Osvedčenie: 11888
Kategória: I (má preukaz)
Člen SZ CHKT
TZ – §18 ods. 2 vyhl. 508/2009 Z.z.