A T SERVIS, spol. s r.o.

 

Oblasť zamerania

 

  • Klimatizačná technika

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť A T SERVIS, spol. s r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu MobKlim.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2022 29.5.2023 31.5.2023